Vi realiserer virksomheders vækstpotentiale i krydsfeltet mellem strategi, antropologi og organisationspsykologi

I Potential Company er vores misison at hjælpe virksomheder til at skabe en integreret og forretningskritisk sammenhæng mellem det humane og det instrumentelle (profitorienterede) perspektiv i ledelse og virksomhedsdrift.

Med den stigende konkurrence om de dygtige medarbejdere, har tiltrækning og fastholdelse af talenterne aldrig været vigtigere. Det optræder som et af de mest fremtrædende forretningskritiske HR- og ledelsesudfordringer i disse år.

Det er derfor vores vigtigste fokuspunkter i arbejdet:

- At hjælpe virksomheder til at forstå deres kultur og udnytte den som et aktiv blandt de ansatte indadtil, for derigennem:

- At hjælpe virksomhederne til at se godt ud, udadtil.

Vi arbejder med den samlede medarbejderskare, dvs. både mænd og kvinder.

Eksempler på projekter, hos os:

Parental Leave Forum - med Danmarks bredeste barsels-ekspertpanel udforsker vi barselskulturen i den enkelte virksomhed og viser vejen til, hvordan barselsorlov kan gøres til et vækstparameter for virksomheder og ansatte i stedet for en økonomisk hæmsko.

Projekt Far-Barsel - hjælper virksomheder med at skabe en kultur for at fædre tager barsel i lige så stort omfang som mødre.

Balanceret Talent Pipeline - sikrer, at talentpipelinen i virksomheder og organisationer forbliver kønsbalanceret i de år, statistikkerne viser, at mange kvinder typisk falder fra i ledelseslagene, nemlig i 30erne og start-40erne. 

Lisbeth Odgaard Madsen, Founder & CEO

Forfatter, oplægsholder, leder, idegenerator, rådgiver - og vild med diversitet i bred forstand. Interessen for diversitet startede, da hun i 1995 var udvekslingsstudent i Colombia i Sydamerika.

Forfatter til bogen "Ambitiøse Mødre", der giver ambitiøse kvinder indsigt i, hvor deres splittelse mellem karriere og familie kommer fra - og hvordan de kan gøre op med den. 

Mob: +45 5098 4221

Marie Bergmann, Projektleder


Cand.mag. i Pædagogik og Sundhedsfremme. 
Projektleder på projektet ’Happy hele mennesker på arbejde’ og arbejder projektudvikling og fundraising.
Jeg brænder for at se ideer blive til projekter, der gør en forskel for mennesker i samfundet, som  behov for det. I øjeblikket glæder jeg mig til at gøre en forskel for pressede børnefamilier.