Genstart talent-arbejdet ved at spørge dine talenter

Med vores korte websurvey får I en omfattende men alligevel ukompliceret og budgetvenlig metode til at at give ledelsen et første snapshot ind i jeres problematikker og temaer der hænger sammen med den fremtidige talent- og lederudvikling, med mulighed for at lægge særlig fokus på jeres talenters livsfaser eller de kvindelige talenter.

Skræddersyet undersøgelses- design

Undersøgelsen er designet til formålet fra bunden med inspiration fra bl.a. et omfattende talent-survey-arbejde, det norske konsulenthus, Assessit har gennemført gennem flere år.

Se vores tidligere undersøgelse om Omsorg >< Ambition dilemmaet

Se vores tidligere undersøgelse om Omsorg><Ambition dilemmaet og hvordan det påvirker talenternes karrierevalg.

I kan f.eks. bruge undersøgelsen som et velfunderet datagrundlag for HR- og/eller ledelsesdrøftelser af talentudvikling, kvinder i ledelse eller medarbejderengagement. 

Undersøgelsespakken inkluderer: 

  • Færdigt kortfattet spørgeskema, hosted på SurveyMonkey, som I sender ud direkte til jeres medarbejdere, der deltager anonymt
  • Tilføjelse af 1-3 ekstra spørgsmål, som I finder særligt relevante i lige netop jeres kontekst (vi udvikler de konkrete spørgsmål i fællesskab)
  • Databearbejdning og afsluttende afrapportering i PPT-format, med datanedbrydning på fx alder, ancennitet, familieforhold etc.
  • Første anbefalinger med next steps og særlige fokusområder hos virksomheden, baseret på resultaterne

Temaerne i undersøgelsen inkluderer: 

1. Medarbejderens prioriteringer i et ansættelsesforhold  

2. Medarbejderens ambitioner i sin videre karriere

3. Realisering af nuværende ambitioner

4. Position i nuværende karriere

5. ”Confidence” ift at avancere hos nuværende arbejdsgiver

6. Egen vurdering af udviklingsmuligheder hos nuværende arbejdsgiver

7. Egne prioriteringer for at nå karrieremål

8. Egen opfattelse af ”risikoaversion” ift. at avancere hos nuværende arbejdsgiver

9. Oplevelse af forskelsbehandling i virksomheden kønnene imellem

10. Opfattelse af virksomhedens fokus på kønsbalance i virksomheden

11. Opfattelse af virksomhedens fokus på karriereudvikling til alle aldersgrupper

Pris:

20.000,- excl. moms