Balanceret Talent Pipeline

En konkret metode til at udnytte hele talentpuljen hele vejen til topledelse.

Med den stigende konkurrence om de dygtige medarbejdere, har tiltrækning, fastholdelse og optimal udnyttelse af talenterne aldrig været vigtigere. Vi tilbyder virksomheder en konkret metode til at sikre, at de fastholder og udnytter hele talentpuljens potentiale fra graduate-niveau og hele vejen til topledelse. Særligt de dygtigste kvinder er i fokus, fordi de fleste virksomheder fortsat oplever udfordringer med at fastholde kvinderne i pipelinen på vejen mod topledelse.

Med Balanceret Talent Pipeline arbejder vi for at sikre, at talentpipelinen forbliver kønsbalanceret i de år, hvor statistikkerne viser, at mange kvindelige talenter typisk falder fra ledelsesvejen, nemlig i 30erne og start-40erne. Det gør vi ved at hjælpe virksomheder til at skabe en kønsbalanceret talentpipeline fra de første talentår, og hele vejen mod topledelsesposterne i den enkelte virksomhed.

I programmet skaber vi i samarbejde med fremsynede virksomheder løsninger for den samlede medarbejderskare, dvs. både mænd og kvinder.

Udgangspunktet for programmet er, at tiden, hvor det er mest afgørende for virksomhedernes ansatte at vise og udvikle deres talentpotentiale, falder sammen med den livsfase, hvor de stifter familie. Og at det er en udfordring for særligt kvindernes karrierepotentiale af en række årsager, bl.a. kultur, forventninger, rammevilkår (både i samfundet og i de enkelte virksomheder) og individuelle problematikker.

Her er den gode nyhed: Langt det meste kan man tage hånd om, hvis man gør det fra et velfunderet grundlag.

Se hvad metoden indeholder her:

Kontakt os, hvis du vil vide mere