Barselsboarding

Off- og reonboarding i forbindelse med familiestiftelse - En konkret metode, der gør jeres medarbejderes familieliv til en vækst- og diversitetsmotor

Kontakt Marianne Thiel Persson for mere information


 

”Kære chef, jeg skal på barsel…”

Det er en sætning, som for rigtig mange medarbejdere er svær at få leveret. Mange frygter deres leders reaktion, mange frygter implikationerne af en barsel på deres karriereforløb, nogen føler de svigter deres kollegaer, og så er der i øvrigt en hel del flere individuelle faktorer, der gør lige netop den besked meget svær.

Hvordan håndterer I det i din virksomhed? Vores gæt er, at det er der ikke nogen officiel proces for. Sådan ser det nemlig ud hos langt de fleste virksomheder - endnu.

Der er stor forskel på ledere, og derfor også stor forskel på hvilken respons, den enkelte medarbejder kan forvente. En af missionerne med Barselsboarding er at gøre op med det. Det skaber nemlig utryghed både for leder og medarbejder, og det er hverken godt for samarbejdet, produktiviteten eller engagementet.

Barselsboarding er en konkret metode, der gør jeres håndtering af medarbejdernes barsel mere sikker, informeret og konsistent. Med et Barselsboardingkoncept tilpasset lige netop jeres virksomheds mål og ønsker for familiestiftende medarbejdere, sikre I, at jeres mål og ønsker ikke blot er tynd luft, men bliver til noget, der helt konkret handles ud fra.

Vores udfordring til jer som virksomheder er at anerkende jeres rolle i den enkeltes life navigation og gøre jer selv til medspillere i stedet for at være den part, man frygter at involvere – og hvad kan man så vinde, hvis man løser udfordringen? Fastholdelse, engagement, loyalitet, employer branding og et inkluderende og fremsynet arbejdsmiljø.

Vi oplever større og større bevidsthed på dette område og også mange gode intentioner. Mange virksomheder ved, at de også må forholde sig til det, der sker uden for virksomhedens matrikel, og dermed at de bedste forudsætninger for en medarbejder i trivsel, er en medarbejder der mødes, ses og høres som et helt menneske. Men på trods af de gode intentioner, ser det ud til, at der er mangel på reelle løsninger og konkrete metoder. Samtidig oplever vi også berøringsangst i forhold til, hvad man må og kan, sige og gøre.

Barselsboarding er et koncept, som kommer berøringsangsten til undsætning og omsætter ønskerne om større fastholdelse af familiestiftende medarbejdere til virkelighed og som skaber grobund for et inkluderende miljø, hvor både mænd og kvinder støttes i at være hele mennesker.

Barselsboarding kort fortalt

Grundstenen i Barselsboarding er dialog – en struktureret, åben dialog.

3F'er: Forventningsafstemning Fremmer Forståelsen

Hvad skal den dialog så handle om? Ja, ikke så lidt, for at være ærlig. Den skal handle om de forandringer medarbejderen gennemgår – om hvordan forandringerne udfordrer medarbejderen og arbejdspladsen og også, ikke mindst, om hvilken værdi, de tilfører. Og så skal den tage udgangspunkt i en afstemning af arbejdspladsens og medarbejderens forventninger og bekymringer ift. barselsperioden. Derusover skal den kaste lys på den udvikling som den enkelte gennemgår - en udvikling, som rummer et kæmpe potentiale, det ganske enkelt ikke betaler sig at gå glip af – hverken for den barslende eller for arbejdspladsen.

Barselsboarding som redskab og dialogform er et off- og reonboarding-forløb, som den barslende og dennes nærmeste leder sammen gennemgår under barslen. På denne måde bliver jeres ledere i stand til at holde kvalificeret og velovervejet kontakt med jeres medarbejdere før, under og efter orloven og dermed fastholde og motivere jeres veludvalgte medarbejdere.     

Set - hørt - mødt  = bevaret professionel gnist

Medarbejderen vil føle sig set, hørt og mødt og dermed vende tilbage til arbejdspladsen mere afklaret med sin nye to-delte rolle som forælder og talent. 

Det betyder, at I fremadrettet samarbejder om at afdække og udnytte medarbejderens potentialer bedre, og der er større sandsynlighed for, at medarbejderen forbliver i et – for den enkelte – passende karrierespor. Hos jer.

Venter du barn og er du usikker på, hvordan du skal få fortalt din arbejdsgiver, at du ønsker at holde barselsorlov, så se med her, hvor Mette Højen, https://erhvervsretorik.dk/, giver et par gode råd til at viderebringe de glædelig nyheder. 

Lær blandt andet, hvad en power cirkel er, og hvordan den kan gøre dig i stand til at kommunikere mere sikkert.