Off og reonboarding i forbindelse med barsel:

En konkret metode der gør jeres medarbejderes barsel til en vækst- og diversitetsmotor

Kontakt Marianne Thiel Persson for mere information

Email: mtp(a)potentialco.dk
 

Hvordan griber I det an, når en medarbejder annoncerer, at der er en lille ny på vej?

For mange kommende forældre - særligt vordende mødre - er det forbundet med blandede følelser at skulle fortælle sin arbejdsplads om familieforøgelsen. De glæder sig til at blive forældre, men de frygter måske for, hvad det kommer til at betyde for deres karrierer. Som arbejdsplads frygter I måske for medarbejderens engagement, og måske er I blandt de organisationer, der oplever, at nogle medarbejdere ikke kommer tilbage efter deres orlov, men vælger at skifte job når barslen slutter.

I så fald er I ikke de eneste. Op mod 30 % skifter nemlig job, mens de er på barsel – men 40% procent af dem ville være blevet, hvis dialogen med arbejdspladsen havde været anderledes.

3Fer: Forventningsafstemning Fremmer Forståelsen

Hvad skal den dialog så handle om? Ja, ikke så lidt, for at være ærlig. Den skal handle om de forandringer medarbejderen gennemgår – om hvordan forandringerne udfordrer medarbejderen og arbejdspladsen og også, ikke mindst, om hvilken værdi, de tilfører. Og så skal den tage udgangspunkt i en afstemning af arbejdspladsens og medarbejderens forventninger og bekymringer ift. barselsperioden, samt den udvikling som rummer et kæmpe potentiale, som det ganske enkelt ikke betaler sig at gå glip af – hverken for den barslende eller for arbejdspladsen.

Udfordringen ved at få denne udvikling i spil, så barsels-/forældreorlov kan blive til en vækstmotor i stedet for et sort hul for talenter og engagement kan løses ved at etablere et off- og reonboarding-forløb, som den barslende og dennes nærmeste leder sammen gennemgår under barslen. På denne måde bliver jeres ledere i stand til at holde kvalificeret og velovervejet kontakt med jeres medarbejdere før, under og efter orloven og dermed fastholde og motivere jeres veludvalgte medarbejdere.     

Set - hørt - mødt  = bevaret professionel gnist

Medarbejderen vil føle sig set, hørt og mødt og dermed vende tilbage til arbejdspladsen mere afklaret med sin nye to-delte rolle som forælder og talent. Medarbejderen vil være mere motiveret for at give begge roller en skalle og I vil samtidig opleve at medarbejderen kan performe på langt højere niveau, fordi han/hun ved at være bedre afstemt ift. arbejdspladsens forventninger og mere klar over sine nyudviklede kompetencer kan realisere helt nyt potentiale.  

Det betyder, at I fremadrettet samarbejder om at afdække og udnytte medarbejderens potentialer bedre, og der er større sandsynlighed for, at medarbejderen forbliver i et – for den enkelte – passende karrierespor. Hos jer.