Oplæg og workshops

Nu kan du få et unikt overblik over, hvad der er i spil i ambitiøse mænds og kvinders tovtrækkeri mellem familieliv og arbejdsliv

Lisbeth Odgaard Madsen inspirerer og udfordrer i sine oplæg den gængse forståelse af ligestilling og kønsdebat. Med indgangsbønnen ”Vi sidder på et stort vækstpotentiale. Lad os realisere det sammen!” går hun i flæsket på fortidens spøgelser og nutidens lyserøde elefanter, og med denne viden som ballast bygger hun bro til en ny og progressiv måde at tale om kvinder og mænd i ledelse på. Alle oplæg er 100% forskningsbaseret og tager udgangspunkt i forskning fra Danmark, såvel som udlandet.

Bog Ambitiøse Mødre

Tema 1: Forældre med ambitioner

"Hvorfor hulen er det så svært at få arbejdsliv >< familieliv-kabalen til at gå op?"

Gennem de seneste år har Lisbeth Odgaard Madsen begravet sig i forskning for at få svar på netop dette spørgsmål, og hun er nu aktuel med bogen AMBITIØSE MØDRE, der tager livtag med emnet, set fra de ambitiøse kvinders perspektiv. Men udfordringen gælder sådan set begge køn, blot typisk med forskellige udfordringer, og i dette oplæg giver hun en sammenhængende forklaring og en række løsninger på mange ambitiøse forældres udfordringer, når begge parter vil kombinere det ambitiøse udeliv med et omsorgsfuldt hjemmeliv.

Typiske deltagere er karrierekvinder med småbørn, men fædre får også i oplægget en masse viden og inspiration til bedre at håndtere far-rollen ved siden af arbejdslivet.

Oplæg: 1½ time

Workshop: 3 timer

Debat-session: 1 time (Forudsætter, at alle deltagere forinden har læst bogen ”Ambitiøse Mødre”)

Tema 2: Den balancerede talent pipeline

"Hun har et kæmpe potentiale... Hvordan får vi sat det i spil?"

Under dette tema sætter Lisbeth Odgaard Madsen fokus på, hvilke faktorer, der ofte sætter en prop i potentialet hos mange ambitiøse kvinder, og hvordan du som virksomhed kan lukke op for det. Gennem Omsorg > < Ambition Hjulet © får du en omfattende forståelsesramme for, hvad der udfordrer mange virksomheders ønske om diversitet på alle niveauer i virksomheden, og så bliver du præsenteret for en række konkrete tiltag, der kan hjælpe jeres køns-diversity videre - til glæde for begge køn.  

Typiske deltagere er  HR-medarbejdere og ledere i virksomheder

Oplæg: 1 time

Workshop: 3 timer

”Tak for et super godt oplæg i CA’s barselsnetværk. Jeg vil klart anbefale dig og ikke mindst din bog fremadrettet…” 

Joy Ahlstrøm, karriererådgiver, CA A-kasse

"Dit solide forskningsgrundlag og de gode øvelser til selvreflektion gjorde workshoppen til en rigtig givtig oplevelse for mig. Tak for det!"

Lone Søndergaard, Project Manager, Danske Bank

”Tusind tak for din workshop i dag! Jeg har hørt mange roser fra deltagerne til dig. Folk har særligt fremhævet din prioriteringsøvelse som meget interessant og insightful.”

Alexandra Winther, Consultant, Boston Consulting Group

Forespørg på oplæg her