Omsorg >< Ambition Hjulet

Med Omsorg > < Ambition Hjulet © har vi skabt en ramme til at forstå og arbejde med den virkelighed, talentfulde yngre kvinder og mænd befinder sig i, når de stifter familie, og hvordan det påvirker deres valg og prioriteringer som individer, medarbejdere og forbrugere.

Den overordnede baggrund for hjulet er splittelsen mellem de to hovedroller, de fleste moderne medarbejdere spiller i deres liv, som 1) professionelt ambitiøst menneske og 2) omsorgsfuld forælder. Disse to roller er umiddelbart uforenelige i den offentlige diskurs, og det sætter både mandlige og kvindelige medarbejdere under pres på den måde, der hindrer deres fulde potentiale som medarbejdere og mennesker.

I den brede diskurs er en ambitiøs, uafhængig kvinde nemlig en dårlig mor, fordi hun bliver nødt til at frigøre sig fra mand og børn for at udleve sit professionelle potentiale. Samtidig kan en god, omsorgsfuld mor i den brede diskurs ikke accepteres som en succesfuld, ambitiøs kvinde, fordi hun med sin dedikation til børnene ikke bør have tid og overskud til at tænke på sig selv og udleve sine ambitioner uden for hjemmet.

For mændene ser det lidt anderledes ud - de er primært under pres for at hellige sig arbejdslivet, skønt mange i stigende grad ønsker at gøre sig gældende i familielivet også.

Hvordan regner man dén ud, og hvad betyder det for mænds og kvinders adfærd som individer, medarbejdere og forbrugere? Det er det, Omsorg > < Ambition Hjulet sætter fokus på.

Gennem syv temaer giver vi en dybdegående indsigt i, hvordan krydsfeltet mellem arbejdsliv og familieliv berører mænd og kvinder som medarbejdere og familiemennesker, hvordan rollerne påvirker hinanden indbyrdes, og hvordan virksomheder kan imødekomme temaerne i talentudvikling, produktudvikling og markedsføring.

De syv temaer er:

1: Karriere og ambitioner, og hvad vi forstår ved dem

2: De socialt funderede forventninger til far og mor - på arbejdspladsen og i hjemmet

3: Barndommens oplevelser som karriere-målestok

4: Den lille forskel - nature eller nurture?

5: Den samfundsmæssige værdiforståelse af produktion hhv. reproduktion

6: Selvværd og selvtillid (og alt der kommer og går med det)

7: Diskursen om "Barnets tarv" og dens særlige påvirkning af mor

Omsorg > < Ambition Hjulet er en tværgående forståelsesramme, der inkluderer konklusioner bredt fra en række faglige discipliner, fra psykologi, over sociologi til samfunds- og virksomhedsøkonomi. Rammen kan bruges af virksomheder til at optimere arbejdet med både mandlige og kvindelige talenter, kunder og forbrugere.

Konkret kan Omsorg > < Ambition Hjulet for eksempel bruges til at skabe et grundlag for en indsats, der skal hjælpe med at holde på de talentfulde kvinder i virksomhedens talentpipeline. Her giver overskrifterne og de indsigter, der ligger bag, en baggrund for at planlægge nødvendige fastholdelsesaktiviteter for at nå en mere balanceret talent pipeline

Kontakt os via formularen nedenfor, hvis du vil vide mere om Omsorg >< Ambition Hjulet eller Potential Company's øvrige arbejde med diversity og talent management.

Kontakt os