Ydelser

I Potential Company hjælper vi virksomheder til at skabe en integreret og forretningskritisk sammenhæng mellem det humane og det instrumentelle (profitorienterede) perspektiv i ledelse og virksomhedsdrift.

Med den stigende konkurrence om de dygtige medarbejdere, har tiltrækning og fastholdelse af talenterne aldrig været vigtigere. Det optræder som et af de mest fremtrædende forretningskritiske HR-udfordringer i disse år.

Særligt de dygtigste kvinder er i fokus, fordi der fortsat eksisterer udfordringer med at fastholde dem i pipelinen mod de tungere ledelsesposter.

Det er derfor vores vigtigste fokuspunkter i arbejdet, da disse to problematikker i særlig grad sætter fokus på koblingen mellem humanisme og profitorientering.

Vi arbejder med den samlede medarbejderskare, dvs. både mænd og kvinder.

Flere fædre på barsel - en nyskabende vej mod større diversitet i ledelsen

Nu kan din virksomhed deltage i et nyt projekt, der sætter fædre og mødre i din organisation fri til at tage præcis den barselsorlov de ønsker. De første arbejdspladser er allerede i gang, og der er plads til flere.

Din virksomhed kan også være med

Omsorg > < Ambition-hjulet (c)

Omsorg > < Ambition dilemmaet er en ramme til at forstå den verden, kvinder befinder sig i, når de stifter familie og hvordan det påvirker deres valg og prioriteringer som individer, medarbejdere og forbrugere. 

Læs om hjulet

Oplæg og workshops

Lisbeth Odgaard Madsen holder oplæg og workshops om ambitiøse mødre, feminine værdier og om omstigningen til en diversitetssikrende virksomhedskultur. Foredragene er forskningsbaserede, krydret med cases og tankevækkere, og de starter refleksion og giver inspiration for både ambitiøse mænd og kvinder.

Book oplæg

Den balancerede talentpipeline

Vi hjælper virksomheder til at sikre, at talentpipelinen forbliver kønsbalanceret i de år, hvor vi i statistikkerne kan se, at mange kvinder typisk falder fra i ledelseslagene, nemlig i 30erne og start-40erne. Det gør vi ved at hjælpe virksomheder til at skabe en kønsbalanceret talentpipeline fra de første talentår, og hele vejen mod topledelsesposterne i den enkelte virksomhed.

Lær mere