”Kvindernes sidste arbejdsdag”: Her er årsagen til den svære ligestilling

I dag markeres den manglende ligeløn med fokus på ”kvindernes sidste arbejdsdag”. Men det er mændenes manglende ligestilling i hjemmene, der er det virkelige problem, mener forfatter til ny bog.

I dag markerer en række organisationer ”Kvindernes sidste arbejdsdag”, hvor der argumenteres for, at kvinderne retmæssigt burde holde juleferie fra arbejdet i morgen og året ud, hvis der var ligeløn på arbejdsmarkedet mellem mænd og kvinder. Men årsagen til den svære ligestilling skal ifølge forfatter Lisbeth Odgaard Madsen slet ikke findes på arbejdsmarkedet. Den skal findes i hjemmene.

”Årsagen er, at vi fuldstændig negligerer den ligestillingskamp, der i disse år foregår i hjemmene, men med omvendt fortegn,” siger hun. Hvor det i erhvervslivet er kvinderne, der kæmper for at nå op på siden af mændene, er det nemlig mændene, der kæmper for at nå deres kvinder til sokkeholderne i hjemmene. Det er for det meste mor, der tager barnets første sygedag og går ned i tid, hvis familiens økonomi kan holde til det.  Og det er typisk mor, der sætter standarderne for opdragelse og madkultur i hjemmene.

I sin kommende bog, ”Ambitiøse Mødre” afdækker Lisbeth Odgaard Madsen netop, hvad det er, der gør det så svært at være både en ambitiøs kvinde og en nærværende mor på samme tid.

”Al den forskning, der findes om dette emne peger på, at når kvinderne står så stærkt derhjemme, har de ikke overskud til også at bryde igennem ude. Og så bliver det ved deltidsstillingerne og mellemledertjanserne – og den skæve løn,” siger Lisbeth Odgaard Madsen.

Flyt fokus fra arbejdslivet til hjemmelivet

Ved at flytte fokus på ligestillingen fra arbejdslivet og til hjemmelivet, mener hun, at vi har potentiale til gøre store landevindinger på ligestillingsområdet på arbejdsmarkedet.

”Langt de fleste yngre mænd i højststående chefstilinger har en såkaldt ”baglandskvinde”, der sørger for at der er styr på hjemmefronten,” fortæller Lisbeth Odgaard Madsen og fortsætter: ”og en række af de kvinder, der trods alt også er nået langt i erhverslivet, både med hensyn til titel og løn, er singler eller fraskilte. Det synes jeg er tankevækkende,” siger hun

Vi skal ganske enkelt hjælpe mændene med at blive stillet mere lige med deres koner i hjemmet, hvis vi vil begrænse løngabet yderligere. Og det er ikke kun øremærket barsel til mænd, der er vejen frem, mener forfatteren.

”Det kunne også handle om at give økonomiske incitamenter for, at det er far, der tager sygedagene eller deltiden – eller ved at vi begynder at debattere, om fars bredt anerkendte rolle i familien skal være andet end ”skaffer”, så det er andre ting end løncheckens størrelse, der bestemmer fars succes,” afslutter Lisbeth Odgaard Madsen.

Lisbeth Odgaard Madsen er aktuel med bogen ”AMBITIØSE MØDRE – Syv indsigter, der ruster dig til tovtrækkeriet mellem job og familieliv”, der udkommer på forlaget PowerPress onsdag d. 11. november. Læs mere om bogen her>>.

Fritkøbte Pressefotos kan hentes her: http://ambitiosemodre.dk/presse/pressefotos.html

Kontakt for yderligere information:

Forfatter Lisbeth Odgaard Madsen, lom@potentialco.dk, Tlf.: 50984221