Er du også "barselsramt"?

Sådan håndterer du barselsproblematikken, uanset om du er ansat eller arbejdsgiver.

De seneste dage har der endnu en gang været palauer om kvinder og barsel, og om hvor meget/lidt det ødelægger karrieren at være "barselsramt" kvinde. I min erfaring udgør det at stifte familie helt klart en barriere i de fleste kvinders karriereforløb, men hvor meget, der er direkte diskrimination, og hvor meget, der er misforstået hensyntagen fra arbejdsgiver eller ændrede personlige præferencer fra den ansatte er efter min opfattelse meget individuelt fra sag til sag, og det er nok også derfor, det er så svært at lovgive sig ud af udfordringerne. Populært sagt, fordi vi har det med at generalisere ud fra egen oplevelse og de historier, vi omgiver os med. Jeg mener, kulturændringer og dialog er vejen frem. Fluffy? Ja for dælen. Indtil det bliver konkretiseret, i hvert fald...

Barsel behøver ikke være svært!

I Potential Company hjælper vi virksomheder med at sikre, at de ikke mister vigtigt talentpotentiale i de år, hvor familielivet gør sit indhak i særligt den kvindelige del af talentmassen.

Læs mere her

Problemet er svært at løse, men ikke desto mindre meget reelt, og jeg oplever, at både barselsramte arbejdsgivere og arbejdstagere egentlig gerne vil hinanden, men ofte blot rammer ved siden af hinanden, når de famler sig frem. Min erfaring siger mig dog, at der er rigtig meget at gøre, både for arbejdsgivere og -tagere, der gerne vil det gode barselsforløb for begge parter. Men det kræver en aktiv indsats fra begge sider, hvis det skal lykkes. Og det kræver først og fremmest, at arbejdsgiver tager fat om roden på de grundlæggende køns- og familieopfattelser, der hersker på arbejdspladsen.

Her er mine tre bedste råd til dig, der er arbejdsgiver:

  1. Lav en klar forventningsafstemning med den ansatte om hendes forventninger til forløbet før/under/efter barslen.
  2. Genbesøg den ansattes forventninger undervejs under et eller flere kaffemøder undervejs i barslen – prioriteter og forventninger til familieliv og karriere kan let skifte undervejs.
  3. Sørg for at også jeres ansatte fædre har både formel og uformel mulighed for at deltage i barslen. Det hjælper ofte både ham i far-rollen og giver mor bedre forhold i arbejdslivet, at far tager en del af barslen – og mange fædre vil faktisk gerne!

Men der skal naturligvis to til en tango. Uden de ”barselsramte” kvinders egne aktive deltagelse kommer vi selvfølgelig ikke langt. Og det er ikke nogen hemmelighed, at mange kvinder elsker det "frirum", deres totale afkobling fra jobbet under barselstiden giver dem, både til at vende deres prioriteringer derhjemme og i arbejdslivet, og til bare at nyde livet uden for hamsterhjulet. Og fred med det. Men for det første, så er det ikke alle kvinder, der har det sådan, og for det andet, så betaler mange ambitiøse kvinder af netop denne årsag fortsat en stor karrieremæssig pris for at ønske både familieliv og karriere.

Hvis du er blandt den voksende gruppe af "barselsramte" kvinder, der arbejder hårdt for din karriere, uanset, at du også har eller er ved at etablere en familie, så har jeg også tre gode råd til dig:

  1. Gør dine forventninger til din karriereudvikling ifm. din barsel helt klart for din chef. Uanset hvordan du prioriterer, er chefen er ikke født med at vide det, og den eneste måde du kan sikre dig, at I ikke kommunikerer forbi hinanden, er ved at være tydelig om dine (realistiske) karriereforventninger før, under og efter barslen.
  2. Vær også realistisk omkring timerne i døgnet, og hvad du kan nå at udrette både ude og hjemme. Lav gerne i løbet af din barsel et ugeskema time for time, så du får illustreret for dig selv (og din partner), hvor meget du kan/ikke kan nå på en almindelig dag og uge. Det giver dig et bedre grundlag for at etablere (for dig) sunde prioriteter og kommunikere dem klart ude og hjemme.
  3. I er (med mindre du er single, naturligvis) to om familieansvaret, så husk at dele det! Aftal prioriteter, ansvar og forventninger med hinanden derhjemme, så din partner også tager sin del af ansvaret, lige fra fordelingen af barslen. Det er netop hér, kimen til din fremtidige karriere bliver lagt.

Det med at dele barslen mellem mor og far er i virkeligheden den største mulighed ift. ligestilling på arbejdspladsen - og det giver også ligestilling i hjemmet. For det underlige er, at mens kvinderne langsomt vinder terræn i arbejdslivet, halter mange fædre fortsat efter i familielivet. Og det starter uden tvivl med fordelingen af barsel mellem far og mor. De to ting hænger uløseligt sammen, men indtil videre har vi ikke rigtig formået at forbinde dem i ligestillingsarbejdet. Måske var det på tide?