Derfor er det vigtigt, at talenternes arbejdsliv og privatliv hænger sammen

En ny undersøgelse fra Lederne viser, at mange mellemledere har svært ved at få arbejdslivet og privatlivet til at hænge ordentligt sammen. Og det kan have vidtrækkende konsekvenser for ikke kun mellemlederne selv, men også for danske virksomheders vækst i fremtiden.   

I mit arbejde kan jeg nemlig se, at netop dette problem er en afgørende faktor for, om danske virksomheder i fremtiden får udnyttet hele deres talentpotentiale, hvilket gør det til en af de mest kritiske HR-problematikker i de kommende år for arbejdsgiverne.

Familien skal trives, mens vi gør karriere

en undersøgelse, Potential Company gennemførte i foråret blandt knapt 1000 mænd og kvinder var topscoreren ved spørgsmålet "Hvilke faktorer skal være på plads for at du kan udleve dine karriereambitioner?" at familien trives mens man gør karriere (82% havde valgt denne). Så ikke nok med at folk bakser med at navigere i de to sfærer - det har også afgørende betydning for deres professionelle udfoldelse, hvis de ikke lykkes med det. De - og i særlig grad de talentfulde kvinder, men også i stigende grad de yngre mænd - vælger ganske enkelt de ansvarsfulde stillinger og opgaver fra for at få mere plads til familien, hvis det ikke spiller for dem.

Arbejdsgiverne misser ud på talent

Og det kan i sidste konsekvens betyde, at virksomheder har svært ved at tiltrække, fastholde og udvikle de bedste talenter fra mellemlederniveau. Hvis man kigger på danske og udenlandske statstikker, er det typisk i 30erne, hvor mange har deres første mellemlederstillinger og familielivet samtidig er mest krævende, at de falder fra - særligt kvinderne, der er særligt udfordrede på denne dimension - og så er det jo pludselig et kritisk forretningsproblem, som arbejdsgiverne er for naive, hvis de neglicerer. Men det gør de fortsat, og det kan gå hen og blive et af virksomhedernes største problemer i fremtiden.

Indfør livsfasefokus i talentarbejdet

En af løsningerne kan være at arbejdsgiverne begynder at indføre livsfasefokus i deres talentudvikling, og karrierelogik – f.eks. ved at holde op med opbygge talentsystemer, hvor det hele kulminerer i 30erne. Men det skal selvfølgelig ikke stå alene. Der er en række tiltag, der vil hjælpe, afhængig af branche og virksomhed, fx indførsel af KPIs der lægger en standard for, hvordan udfordringen tilgås i virksomhedens kultur, eller eksplicit fokus på problematikken.

Den balancerede talentpipeline

Med Balanceret Talent Pipeline arbejder vi med at sikre, at talentpipelinen forbliver kønsbalanceret i de år, hvor vi i statistikkerne kan se, at mange kvinder typisk falder fra i ledelseslagene, nemlig i 30erne og start-40erne. Det gør vi ved at hjælpe virksomheder til at skabe en kønsbalanceret talentpipeline fra de første talentår, og hele vejen mod topledelsesposterne i den enkelte virksomhed.

Sådan kan du bruge programmet