Feminine værdier som løftestang for virksomheder. Det nye sort?

Feminine værdier… Det lyder som noget kulturhejs, en eller anden feministisk sociolog har fundet på for nylig. Hvad er det, og hvorfor er det, at virksomhederne nu skal til at arbejde med den slags? Det giver jeg et bud på her, for en af mine kæpheste er netop, at danske virksomheder i fremtiden skal inkludere feminine værdier som strategisk prioritet på topledelsesniveau. Det kan nemlig ses på bundlinjen.

Lad mig lige starte med at aflive din måske spirende ide om, at begrebet "feminine værdier" er kommet frem af Dansk Kvindesamfunds allermørkeste skuffe. En af de første, der rigtig satte fokus på feminine og maskuline værdier, var den hollandske forsker, Geert Hofstede, der i 80erne brugte maskulin og feminin kultur som en af de fire dimensioner, han klassificerede nationalkulturer med. Hans vinkel var, at maskuline og feminine værdier skal ses ud fra et kontinuum, hvor de to ekstremer repræsenterer den ”assertive”, konkurrenceprægede kultur (som han kaldte den maskuline) i den ene ende, og den omsorgsfulde, solidariske kultur (den feminine) i den anden.

Ifølge Hofstede selv er Danmark en i høj grad feminin kultur. Vi sætter pris på work-/life-balance og inklusion af de svage grupper i samfundet i langt højere grad end lande, vi ellers sammenligner os med.

Problemet er, at de feminine værdier kun i nogen grad er nået ind i danske virksomheder, der (måske fordi den kommercielle logik er, at virksomheder hele tiden konkurrerer om salg, talent, effektivitet osv.) stadig i høj grad bekender sig til den maskuline konkurrencementalitet. Men noget tyder på, at bøtten er ved at vende.

”Det nye hippe” er fænomener som conscious business, miljøvenlig produktion, diversity – ja, du kender dem lige så godt som jeg. Ikke særligt konkurrenceagtigt og maskulint, når man lige tænker over det, vel?

Danmark er med langt fremme på disse fronter – sikkert hjulpet godt på vej af vores feminint prægede nationalkultur, og derfor bør det ikke ligge os fjernt at arbejde med det næste skridt i denne bizz-bevægelse.

Det næste er nemlig, at vi skal til at bekæftige os med ”kernen” i den feminine værdi-pol: Relationer. Solidaritet. Samtale.

Og hvordan kan jeg så være så sikker på det? Det fortæller flere eksperter i felten mig. 

For eksempel mødtes jeg for nylig med Alexander Kjerulf fra Arbejdsglæde.nu. Han hjælper store virksomheder verden over med at øge arbejdsglæden blandt deres ansatte, og hans profeti var helt klar:

”Den måde, virksomheder skaber øget vækst i fremtiden, er ved produktive medarbejdere. Medarbejdere med stor arbejdsglæde er mere produktive. Og man får glade medarbejdere ved at sætte fokus på relationelle ledelseskompetencer på lige fod med faglig ledelse,” sagde han.

En række nyere forskningsresultater viser det samme, og de større konsulentvirksomheder som McKinsey og BCG ser også  ud til at have opdaget det på dette på det seneste.

Det betyder ikke, at mænd ikke også sætter pris på relationer, men relationer benævnes af fagfolk som en feminin værdi, fordi den ofte er mere tydelig hos kvinder. Og derfor er det feminine værdisæt en vigtig løftestang for fremtidens vækstvirksomhed.

Det paradoksale er, at vi skal kigge til en af verdens mest maskuline kulturer for at finde rigtig gode eksempler på ”feminine værdier som strategisk prioritet” i en virksomhed. Den mest lysende stjerne på eksempel-himlen er nemlig amerikanske Southwest Airlines, der nu har haft overskud i 31 på hinanden følgende år. (Tag den, SAS!). Granted – flyselskabet evner også at styre driften profitabelt, men selvom andre flyselskaber har forsøgt at klone Southwest Airlines’ drift-metode, er det aldrig lykkedes nogle at ramme samme resultater.

Så, hvad er den ”hemmelige opskrift” - hvad gør Southwest Airlines, som andre virksomheder kan lære noget af?

Ifølge Jody Gittell, som har skrevet bogen ”The Southwest Airlines Way”,  er der tre kerneelementer i flyselskabets succes, som har ganske lidt med traditionel drift at gøre:

  1. De har implementeret 10 sammenhængende arbejdsprincipper, der oser af feminine værdier, og som er basis for måden, de agerer og interagerer på.
  2. De har skabt et miljø, der lægger vægt på at dele mål og viden, og på gensidig respekt
  3. De har udviklet en kommunikationspraksis, der er fokuseret på problemløsning, og skal finde sted hyppigt og rettidigt.

Southwest Airlines har ganske enkelt formået at kombinere en maskulin drift med en feminin relationsledelse. Og det tror jeg, rigtig mange danske virksomheder kan lære meget af. Tror du? Jeg har i hvert fald tænkt mig i de kommende uger at vise dig flere eksempler på virksomheder, der har haft succes med feminine værdier, her på min blog.

2 kommentar(er)

Klik her for at kommentere

Skrevet af
Skrevet af